• SKUTECZNA SYNTEZASKUTECZNA SYNTEZA
    FUTUREsynthesis.pl
  • DOŚWIADCZONY ZESPÓŁDOŚWIADCZONY ZESPÓŁ
    FUTUREsynthesis.pl
  • NOWOCZESNA APARATURANOWOCZESNA APARATURA
    FUTUREsynthesis.pl
  • NOWOCZESNA APARATURANOWOCZESNA APARATURA
    FUTUREsynthesis.pl
  • O nas

    Specjalizujemy się w chemicznej syntezie biocząsteczek na zlecenie klientów. Naszym celem jest wykonywanie syntez unikalnych związków chemicznych, często pochodzenia naturalnego. Stosowane metody analityczne pozwalają na otrzymywanie produktów finalnych o wysokim poziomie czystości.

    Więcej ...
  • Oferta

    Oferujemy m.in. syntezę fragmentu kwasu rybonukleinowego RNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) oraz o długości do 75 merów, kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) o długości do 150 merów, pełną analizę strukturalną otrzymanych produktów i inne.

    Więcej ...
  • News

    • 2019-03-04 / FutureSynthesis oferuje nowy produkt LGC Biosearch: Stellaris ® RNA FISH
    • 2018-11-26 / Spotkanie konsorcjum DNARepairMan
    • 2018-11-15 / Nowe produkty w naszej ofercie - PRECISION RNA MASS MARKER i VISUAL PRECISION RNA MASS MARKER
    Więcej ...