Zamów syntezę

Przejdź do strony zamówień i wypełnij formularz. Przedstawiciel naszego zespołu skontaktuje się z Tobą jak tylko prześlesz zamówienie.

Jak zamówić oligonukleotyd DNA/RNA

Nasza firma udostępnia dla Państwa wygodny formularz do składania zamówień na syntetyczne fragmenty kwasu nukleinowego. W celu złożenia zamówienia należy wybrać zakładkę Zamów synteza DNA/RNA.


Na ekranie pojawi się formularz składający się z kilku pozycji. W pierwszej pozycji oznaczonej jako Typ wybieramy rodzaj zamawianego oligonukleotydu. Po rozwinięciu strzałki po prawej stronie pojawi nam się lista, z której wybieramy rodzaj zamawianego fragmentu kwasu nukleinowego. Jeżeli jest z:

 • serii deoksynukleozydu to wybieramy DNA,
 • serii rybonukleozydu to wybieramy RNA,
 • serii gdzie w pozycji 2’ pierścienia rybozy ma podstawnik 2’-O-metylowy to wybieramy RNA 2-O-Me,
 • (opcja dostępna wkrótce) złożony z sekwencji mieszanej wybieramy Mieszana  [Jeżeli wybierzemy tę opcję, pojawi się dodatkowe okienko, w którym należy wybrać jaka seria będzie przypisana wielkiej literze a jaka małej. Przy pomocy formularza można zamówić tylko mieszane sekwencje złożone z dwóch różnych serii].

UWAGA!
Jeżeli sekwencja, jaką zamierzają Państwo zamówić jest bardziej skomplikowana prosimy o dostarczenie szczegółowego opisu drogą e-mailową.

Po wybraniu typu zamawianej sekwencji przechodzimy do okienka Skala.
Skala syntezy jest ważnym parametrem gdyż określa nam ilość materiału, jaką Państwo otrzymacie w wyniku złożenia zamówienia. Po rozwinięciu strzałki z prawej strony pojawi się lista dostępnych skal syntezy. Obok strzałki znajduje się przycisk ze znakiem zapytania. Po kliknięciu na niego rozwinie się informacja, jaką ilość materiału gwarantujemy przy wyborze odpowiedniej skali syntezy.


Kolejnym krokiem to wpisanie nazwy zamawianego oligonukleotydu. Nazwa ta powinna być charakterystyczna dla Państwa i składać się z ośmiu liter. Wszystkie dłuższe nazwy będą skracane. Wpisana tutaj nazwa pojawi się także na końcowym formularzu z raportu po zakończeniu syntezy.


Po określeniu nazwy przechodzimy niżej i w szerokim polu opisanym jako SEKWENCJA 5’->3’ wprowadzamy sekwencję, według której syntetyzowany ma zostać oligonukleotyd. Pamiętamy tutaj o wpisywaniu sekwencji od jej 5’ końca w kierunku 3’ końca. Sekwencję można również wkleić używając funkcji wklej, lub przenosząc stosując schowek podręczny funkcją Ctrl +C, Ctrl +V. Nie ma ograniczeń, co do wpisywania sekwencji jednakże firma nasza podejmie się syntezy oligonukleotydów do długości 150-meru dla serii DNA i 75-meru dla serii RNA.
W szarym okienku poniżej licznik będzie nam wskazywać aktualną długość wpisywanej sekwencji dla zamawianego oligonukleotydu.
Do poprawnego wpisania sekwencji należy zastosować symbole zgodnie z naszą legendą symboli. Legenda symboli znajduje się po lewej stronie ekranu.


Jeżeli zamawiany oligonukleotyd będzie posiadał specyficzne modyfikacje na jednym z dwóch końców to taką informację należy umieścić wybierając z listy dostępne modyfikacje w polu Znakowanie (5’) lub (3’).


W ostatnim polu wybieramy metodę, jaką mamy zastosować, aby otrzymany oligonukleotyd spełniał Państwa oczekiwania pod względem czystości. Polecenie Oczyszczanie zawiera 4 pozycje:

 

 • Odsolone - oligonukleotyd po syntezie jest wytrącony z roztworów alkoholowych. Metoda ta usuwa skutecznie pozostałości po syntezie oraz sole, nie usuwa natomiast sekwencji o krótszych łańcuchach, które powstają jako produkt uboczny podczas syntezy.
 • Standard RP-18 - oligonukleotyd jest wstępnie oczyszczony od oligonukleotydów o krótszych sekwencjach a następnie także precypitowany. Metoda ta jednak nie gwarantuje otrzymanie czystego produktu tylko produkt częściowo oczyszczony.
 • HPLC - ta metoda oczyszczania polega na rozdziale oligonukleotydu na kolumnie z fazą RP-18 z zastosowaniem wysokociśnieniowych pomp cieczowych. Metoda ta nadaje się do oczyszczania krótkich fragmentów kwasu nukleinowego.
 • PAGE - ta metoda oczyszczania oligonukleotydów polega na rozdziale ich w żelu poliakrylamidowym w polu elektrycznym. Pod wpływem przyłożonego napięcia oligonukleotydy o różnych długościach migrują inaczej, stąd możliwe jest ich odseparowanie. Produkt końcowy jest również wytrącany z mieszaniny alkohol/bufor wodny. Metoda ta polecana jest do oczyszczania długich fragmentów kwasu nukleinowego.

Po wypełnieniu formularza należy wybrać przycisk Wyceń w celu wyliczenia i wyświetlenia na ekranie ceny netto za syntezę zamawianego oligonukleotydu.

Na następnej stronie pojawi się informacja o cenie netto oraz wszystkie wcześniej wprowadzone dane. Po prawej stronie od ceny pojawią się dwa przyciski Dodaj do koszyka i Złóż zamówienie.


Pierwszy przycisk Dodaj do koszyka wybieramy, jeżeli parametry wprowadzonej syntezy są poprawne i chcemy dodać do zamówienia kolejne oligonukleotydy. W celu zamówienia kolejnych oligonukleotydów postępujemy analogicznie jak opisano powyżej.

Jeżeli chcemy zakończyć zamawianie wybieramy przycisk Złóż zamówienie.

Po wybraniu tej opcji pojawi się nam widok koszyka oraz pola do wypełnienia danych potrzebnych do sporządzenia faktury i identyfikacji klienta. Jeżeli uzyskali Państwo wcześniej kod promocyjny należy go w tym momencie umieścić, aby przysługujący Państwu rabat został uwzględniony. Jeżeli mają Państwo jakieś specjalne życzenia dotyczące wykonywanej syntezy prosimy umieścić informację na ten temat w okienku Twoje uwagi.


Po wypełnieniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk Wyślij i Państwa zamówienie zostanie przesłane do działu laboratoryjnego w celu weryfikacji i rozpoczęcia procesu syntezy. Po weryfikacji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 • O nas

  Specjalizujemy się w chemicznej syntezie biocząsteczek na zlecenie klientów. Naszym celem jest wykonywanie syntez unikalnych związków chemicznych, często pochodzenia naturalnego. Stosowane metody analityczne pozwalają na otrzymywanie produktów finalnych o wysokim poziomie czystości.

  Więcej ...
 • Oferta

  Oferujemy m.in. syntezę fragmentu kwasu rybonukleinowego RNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) oraz o długości do 75 merów, kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) o długości do 150 merów, pełną analizę strukturalną otrzymanych produktów i inne.

  Więcej ...
 • News

  • 2020-03-16 / 10% rabatu na sondy i startery do detekcji wirusów
  • 2020-03-11 / Testy na wykrywanie wirusa COVID-19 już dostępne!
  • 2019-03-04 / FutureSynthesis oferuje nowy produkt LGC Biosearch: Stellaris ® RNA FISH
  Więcej ...