Zamów syntezę

Przejdź do strony zamówień i wypełnij formularz. Przedstawiciel naszego zespołu skontaktuje się z Tobą jak tylko prześlesz zamówienie.

Inne usługi

Synteza oligonukleotydów na płytkach

Jeśli potrzebują Państwo dużej liczby oligonukleotydów do swoich badań, to synteza na płytkach będzie świetnym wyborem. W FUTUREsynthesis oferujemy wydajną i wysokiej jakości syntezę oligonukleotydów wykonywaną przez uznaną amerykańską firmę Biosearch Technologies.

Standardowa usługa zawiera:

 • dostarczenie 5nmol gotowego, odsolonego, zliofilizowanego materiału;
 • dostawę na 2ml płytkach 96-dołkowych;
 • maksymalna długość oligonukleotydu - 80nt;
 • minimalne zamówienie powinno zawierać 24 oligonukleotydy.

W rozszerzonej wersji usługi oferujemy m.in:

 • większe ilości gotowego materiału (20nmol, 50nmol);
 • zwiększoną długość oligonukleotydów >80nt;
 • modyfikacje oligonukleotydów takie jak: grupa fosforanowa, biotyna, FAM, TET, HEX, TAMRA, CAL Fluor®, Quasar®, and BHQ®;
 • dostawa w buforze lub w roztworze;
 • oczyszczanie RPC;
 • normalizacja objętości i stężenia gotowych oligonukleotydów;
 • analiza czystości HPLC.

W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt na info@futuresynthesis.pl, zawsze chętnie doradzimy i pomożemy!

Amidofosforyny

Najpopularniejszą obecnie metodą chemicznej syntezy fragmentów DNA jest "metoda amidofosforynowa". Polega ona na łączeniu w dłuższe łańcuchy oligonukleotydowe pojedynczych jednostek amidofosforynowych. Pozwala ona na swobodne włączanie w sekwencję oligonukleotydową modyfikowanych nukleozydów lub innych związków chemicznych. Jeżeli dany związek chemiczny można przekształcić w odpowiedni jego amidofosforyn to taką modyfikację można umieścić w sekwencji DNA lub RNA. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać nietypową modyfikację łańcucha DNA/RNA, zgłoście się do nas a wykonamy jej amidofosforyn oraz przeprowadzimy syntezę fragmentu DNA/RNA zawierającego tę modyfikację.

Syntezy znaczników fluorescencyjnych

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnej biologii molekularnej oferujemy Państwu możliwość syntezy związków o aktywności biologicznej, które w swojej strukturze zawierają znaczniki fluorescencyjne. W głównej mierze znakowaniu podlegają krótkie sekwencję kwasów nukleinowych, jednakże możemy także wykonać syntezę znaczników, które umieszczone będą w innych aktywnych biocząsteczkach.

Trójfosforany

Nasza firma posiada duże doświadczenie w syntezie trójfosforanów, związków o bardzo dużym potencjale biologicznym. Odgrywają one ważną rolę w biologii komórki, jako wielofunkcyjne koenzymy lub przekaźniki. Mogą też pełnić funkcję molekularnej jednostki w wewnątrzkomórkowym transporcie energii. Trójfosforany są także substratami w polimerazowej reakcji łańcuchowej PCR. Polega ona na przyłączaniu na zasadzie komplementarności trójfosforanów nukleotydowych do jednoniciowej struktury łańcucha DNA od końca zwanego 3' w kierunku końca 5' nici matrycową.
W naszej firmie mogą Państwo zamówić trójfosforany dowolnych nukleozydów oraz ich modyfikacji.

Metody analityczne

W trosce o najwyższą jakość i czystość naszych produktów, na poszczególnych etapach syntezy przeprowadzamy analizę jakościową, stosując nowoczesne metody detekcji. Do rutynowych analiz zaliczamy metodę analityczną z wykorzystaniem wysokosprawnego chromatogramu cieczowego HPLC, analizę UV-VIS, analizę elementarną czy analizę magnetycznego rezonansu jądrowego NMR. Jednak, dążąc do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług i na życzenie Klientów, możemy wykonać dodatkowe analizy tak, aby oferowany produkt był w pełni scharakteryzowany. Dodatkowo możemy wykonać analizę mas MALDI-TOF lub dobrać inną metodę badawczą stosowanie do jego potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Testy genetyczne

Nasz zespół może opracować dla Państwa testy genetyczne, które pozwolą zarówno wykryć jak i zdiagnozować choroby o podłożu genetycznym.

Peptydy

Oferujemy Państwu, możliwość syntezy oligo- i polipeptydów. Syntezy wykonywane są przez specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w syntezie trudnych sekwencji peptydowych (peptydy z resztami Met, Cys, Trp, peptydy cykliczne, biblioteki peptydowe). W swojej ofercie pomagamy również w otrzymywaniu lipopeptydów. Każdy peptyd dostarczany jest wraz z chromatogramem gradientowym HPLC (lub TLC w przypadku lipopeptydów) oraz widmem masowym. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań i przesyłania sekwencji do wyceny i syntezy.

 • O nas

  Specjalizujemy się w chemicznej syntezie biocząsteczek na zlecenie klientów. Naszym celem jest wykonywanie syntez unikalnych związków chemicznych, często pochodzenia naturalnego. Stosowane metody analityczne pozwalają na otrzymywanie produktów finalnych o wysokim poziomie czystości.

  Więcej ...
 • Oferta

  Oferujemy m.in. syntezę fragmentu kwasu rybonukleinowego RNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) oraz o długości do 75 merów, kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) o długości do 150 merów, pełną analizę strukturalną otrzymanych produktów i inne.

  Więcej ...
 • News

  • 2020-03-16 / 10% rabatu na sondy i startery do detekcji wirusów
  • 2020-03-11 / Testy na wykrywanie wirusa COVID-19 już dostępne!
  • 2019-03-04 / FutureSynthesis oferuje nowy produkt LGC Biosearch: Stellaris ® RNA FISH
  Więcej ...